Lukupiireille

Vinkkejä ja ideoita lukupiirin vetäjille


Tervetuloa Juhani Ahon maailmaan! Sivustolla on näkökulmia kahdeksaan Ahon teokseen, mutta näiden lisäksi kiinnostavia voisivat olla ainakin Hellmanin herraOmatunto ja monet lastut.

Jokaiseen romaaniin on kolmenlaisia näkökulmia: Virittelyä-osion avulla voit valmistautua johdattelemaan muita lukupiiriläisiä teoksen aihepiiriin tai voitte käsitellä kysymyksiä yhdessä. Sen jälkeen siirrytään romaanin maailmaan. Lopussa on vielä muutamia väitteitä, joihin lukupiiriläiset voivat ottaa kantaa ja ehkä näin tuoda vielä selvemmin esiin oman lukukokemuksensa. Oikeita tai vääriä vastauksia kirjallisuuden tulkinnassa ei ole.

Anne Helttunen ja Tuula Uusi-Hallila

 

RAUTATIE, 1884

PAPIN TYTÄR, 1885 

HELSINKIIN, 1889

YKSIN, 1890 

PAPIN ROUVA, 1893

PANU, 1897 

KEVÄT JA TAKATALVI, 1906 

JUHA, 1911  

 

Lisätietoja


Anne Helttunen ja Tuula Uusi-Hallila 2010: Juhani Aho. Vastakohtien tasapainoa. WSOYPro.

Jyrki Nummi 2002: Aika Pariisissa. Juhani Ahon ranskalainen kausi 1889 – 1890. SKS.

Jyrki Nummi, Riikka Rossi ja Saija Isomaa (toim.) 2011: Pariisista Iisalmeen. Kansainvälinen ja kansallinen Juhani Aho. SKS.

Saija Isomaa 2009: Heräämisten poetiikkaa. Lajeja ja intertekstejä Arvid Järnefeltin romaaneissa Isänmaa, Maaemon lapsia ja Veneh’ojalaiset. SKS.

Panu Rajala 2011: Naisten mies ja aatteiden. Juhani Ahon elämäntaide. WSOY.

Riikka Rossi 2009: Särkyvä arki. Gaudeamus.

 

Rautatie 1884

 

Virittelyä

Palauttakaa mieleenne, missä yhteydessä Ahon Rautatie on tullut teille tutuksi. Onko sitä luettu tai onko siitä puhuttu koulussa? Kuinka moni muistaa elokuvan? Minkälaisia mielikuvia siitä on jäänyt?

Juhani Aho matkusti mielellään junassa. Minkälaisia arvoja junalla matkustamiseen nykyään liittyy?

Miten romaanin tulkintaan vaikuttaa se, että romaanin kirjoittamisen aikaan Lapinlahdelle ei vielä ollut rautatietä?

Tieto rautatien rakentamisesta ja junaliikenteestä sekoittaa Liisan ja Matin ajatusmaailman. Minkälaisia arvoja rautatie romaanissa edustaa? Mihin sen voisi rinnastaa nykyihmisen elämässä? Miten me suhtaudumme tekniikan keksintöihin?

 

Keskustelua romaanista

Rautatietä pidetään humoristisena romaanina. Mitä huvittavaa tai hauskaa siinä on: mille hymyilemme?

Kuka on mielestänne romaanin kiinnostavin henkilö?

Minkälainen on Liisan ja Matin sekä heidän lähiympäristönsä arvomaailma: mikä heille on elämässä tärkeää?

Keitä ovat nykyajan Liisat ja Matit: missä heitä tapaa, ja miten he käyttäytyvät?

Lukekaa romaanin alusta 1–2 sivua ääneen. Minkälaisia odotuksia kuvaus herättää? Mitä merkitystä on sillä, että lukija tarkkailee pappilan pihapiiriä harakan näkökulmasta?

Eläimet ovat muutenkin romaanissa paljon esillä. Minkälaisia merkityksiä niille annetaan?

Ahon romaani palauttaa mieleen sanastoa, jota nykykielessä tapaa enää harvoin. Keskustelkaa, mitkä sanat olivat teille vieraita.
 
Väitteitä

Rautatiellä ei ole annettavaa nykylukijalle.

Ahon Rautatiessä naiset ovat toimijoita, miehet myötäilijöitä.

Matille ja Liisalle muutos on vaikeampaa kuin pysyvyys.

Juhani Ahon myötätunto on romaanissa tavallisen maalaiskansan puolella.

 

Lisää aiheesta:

Tatu Kokko: Juhani Aho: Rautatie. Klassikko. Icasos 2011.

Rautatie on Yle Areenassa sekä elokuvana että kuunnelmana: 
https://areena.yle.fi/audio/1-61285088
https://areena.yle.fi/1-432554
 

Papin tytär, 1885 

 

Virittelyä

 

Papin tytär -romaania kirjoittaessaan Aho halusi noudattaa tiukasti realistisen kirjallisuuden vaatimuksia. Miten se mielestänne näkyy teoksessa?

Miten romaani kuvaa nuoren tytön asemaa ja kasvatusta 1800-luvun lopulla?

Miksi arvelette Ahon kirjoittaneen juuri nuoren tytön kasvukertomuksen eikä nuoren pojan?

Miksi Aho on valinnut juuri pappilan tarinansa miljööksi?

Miten tyttöjen asema ja kasvatus on muuttunut runsaassa sadassa vuodessa, entä heihin kohdistuneet odotukset? Mikä on muuttunut, mikä taas pysynyt ennallaan?

 

Keskustelua romaanista

 

Minkälainen on nuori Elli? Mitä ovat hänen haaveensa ja pyrkimyksensä?

Miten Elli muuttuu romaanin aikana? Mitkä ovat aikuisen Ellin haaveet ja pyrkimykset?

Mitkä ovat Ellin elämän suurimmat ongelmat? Miten hän yrittää niitä ratkaista?

Mikä on Ellin suhde ympärillään oleviin ihmisiin?

Mitkä voimat taistelevat Ellissä? Miksi hän ei pysty löytämään omaa paikkaansa sen enempää kotona kuin koulussakaan?

Millainen on Ellin suhde äitiinsä? Mikä merkitys äidin omalla kohtalolla on Ellille?

Minkälaisen kuvan romaani antaa Ellin isästä, maalaispappilan pastorista?

Synnyttääkö nykyaika uusia ellejä?

Minkälaisia tyyppejä ovat kirjan nuoret miehet? Mikä on heidän merkityksensä tarinassa?

Kuka on tarinan traagisin hahmo? Miksi?

 

Väitteitä

 

Ellin olisi pitänyt lähteä nuoren ylioppilaan mukaan.

Ellin pitäisi muuttaa pois kotoaan ja aloittaa itsenäinen elämä.

Ellin olisi pitänyt keskustella vanhempiensa kanssa ja kieltäytyä avioliitosta, jota ei halunnut solmia.

Elli on liian kiltti ja taipuisa.

Ellillä ei ole mitään mahdollisuutta oikeaan onneen ja rakkauteen.

 

Lisää aiheesta:

Wikiaineistossa on julkaistu Papin tytär luvuittain:

https://fi.wikisource.org/wiki/Papin_tyt%C3%A4r

Helsinkiin, 1889

 

Virittelyä
 

Miten Antti Ljungbergin irtautuminen kodista vastaa omia muistojanne siitä, kun olette lähteneet lapsuuden kodista työhön tai opiskelemaan vieraalle paikkakunnalle?

Minkälaisia mielikuvia nykyisin liitämme suurkaupunkiin? Miten käsityksemme Helsingistä poikkeaa Antti Ljungbergin mielikuvista? Entä liittyykö maaseutuun vielä samanlainen viattomuus kuin Ahon aikana?

Keskustelua romaanista

Keskustelkaa siitä, minkälaisen kuvan Helsinkiin antaa 1800-luvun lopun elämästä. Tehkää havaintoja esimerkiksi nuorten elämästä, käytöstavoista, suomen kielen asemasta, matkustamisesta ja Helsingin maineesta. Miten ruotsin kielen asema ja suhteemme ruotsiin on muuttunut Ahon kuvaamista ajoista?

Miten Antti Ljungberg käyttäytyy, ja minkälaisia päätelmiä hänestä voi sen perusteella tehdä? Miten Pekka eroaa hänestä?

Minkälaisen kuvan Ahon teos antaa naisista?

Ahon pienoisromaani on myös Antin kehitystarina. Miten hän muuttuu tapahtumien aikana?

Aho on tietoisesti tehnyt päähenkilöstään vastenmielisen, koska ajan käsityksen mukaan näin voitiin vaikuttaa lukijaan ja sen myötä muuttaa yhteiskuntaa. Antti yrittää antaa itsestään valheellisen kuvan. Poimikaa tällaisia piirteitä.

Ahon aikalaiset eivät pitäneet teoksen kylmästä tyylistä ja ikävistä yksityiskohdista. Miten nykylukija suhtautuu Helsinkiin-teokseen?

 

Väitteitä

 
Ahon pienoisromaani Helsinkiin sopii kuvaamaan myös meidän aikamme nuorisoa.

Ahon teos on viaton verrattuna nykykirjallisuuteen.

Yksin, 1890 

 

Virittelyä

Yksin koettiin aikanaan säädyttömäksi romaaniksi, miltä se tuntuu nyt?

Aho kirjoitti Yksin-romaanin Pariisissa, ja romaanista voi löytää kaikuja hänen omasta elämäntilanteestaan. Vaikuttaako tämä lukukokemukseen?


Keskustelua romaanista

Minkälainen on romaanin päähenkilö? Miten hänen elämäntilanteensa kuvastuu hänen toimintaansa? Miten hänen romaanissa tekemänsä huomiot ulkomaailmasta muuttuvat romaanin aikana?

Minkälaisen kuvan romaani antaa rakkaudesta? Minkälainen on rakkauden kuvauksen perusvire?

Romaanin kaksi naista edustavat tyypillistä madonna ja huora -vastakkainasettelua. Minkälaisen kuvan heistä saa romaanissa? Mikä tehtävä heillä on päähenkilön elämässä?

Miten oikeutettua päähenkilön toiminta on a) suhteessa Annaan ja b) suhteessa tapaamaansa prostituoituun?

Miten kirjan päähenkilö kokee suurkaupungin, Pariisin, ja miten hän ajattelee kotimaastaan?

Mikä on romaanin loppuratkaisu? Muuttuuko mikään päähenkilön elämässä?

Mikä on romaanin vaikuttavin kohtaus? Miksi?


Väitteitä

Yksin-romaani on moraliteetti.

Romaanissa naiset ovat pelkkiä objekteja.

Romaanin päähenkilö on itsekeskeinen omaan napaansa tuijottaja.

Papin rouva, 1893 

 

Virittelyä


Papin rouva on itsenäinen jatko Ahon kahdeksan vuotta aikaisemmin julkaisemalle Papin tytär -romaanille. Aikaisemman kirjan tapahtumista on tämän romaanin alussa kulunut viisi vuotta.

Aikanaan romaania moitittiin mm. siitä, että se antaa vääränlaisen kuvan 1800-luvun lopun ”modernista” suomalaisesta naisesta. Onko kuva vääränlainen? Minkälaista naista Aho mielestänne halusi kuvata Papin rouvassa?

Miksi arvelette, että aikansa naisasianaiset tuomitsivat romaanin jyrkästi?

Romaania pidettiin myös säädyttömänä, koska siinä naimisissa oleva nainen haaveilee toisesta miehestä. Oliko tällainen ajattelu kaksinaismoralismia?

Onko romaani säädytön tämän päivän lukijan näkökulmasta? Miten käsitykset moraalista ovat muuttuneet sadassa vuodessa?

Sydämistyneenä romaaninsa vastaanotosta Aho kirjoitti siihen uuden ironisen lopun, jossa Ellille tarjotaan tilaisuutta jättää miehensä, mutta hän ei loppujen lopuksi haluakaan tehdä sitä vaan jää vapaaehtoisesti Mikon luo. Olisiko tällainen vaihtoehto ollut itse romaanissa mahdollinen?

 

Keskustelua romaanista

Papin rouva on pohjimmiltaan kolmiodraama. Mikä tekee sen poikkeukselliseksi lajinsa edustajaksi? Mitkä perinteisen kolmiodraaman elementit toteutuvat ja mitkä eivät toteudu romaanissa?

Mikä Olavissa vetää Elliä? Miksi kiltti ja kunnollinen Mikko ei kelpaa?

Minkälaiseksi Ellin ja Mikon pappila, Tyynelä, kuvataan? Miten se heijastaa Ellin ja toisaalta Mikon asennetta elämään?

Mikä merkitys on sillä, että Ellillä ja Mikolla ei ole lapsia?

Mikä on Liina-neidin merkitys tarinalle? Miten hän vertautuu Elliin?

Mitä tapahtuu Ellille ja Olaville karjamajalla? Miksi tapahtumat siellä ovat romaanin käännekohta?

Miten Ellin ja Olavin käsitykset rakkaudesta eroavat tosistaan? Mitä Elli haluaa Olavilta ja mitä taas Olavi Elliltä?

Miten kuvittelette, että Ellin ja Mikon elämä jatkuu Olavin lähdön jälkeen? Entä Olavin?

 

Väitteitä

 

Elli on saamaton nahjus, joka on itse syyllinen omaan surkeuteensa.

Elli tekee vääryyttä Mikolle.

Elli on Olaville vain leikkikalu.

Ellin olisi pitänyt lähteä Olavin mukaan.

Olavi on pinnallinen naistennaurattaja.

Mikko on sokea suhteessa ympäröivään maailmaan.

Mikon pitäisi nähdä Ellin pohjaton onnettomuus.

 

Lisää aiheesta:

Episodista löytyy arvostelu Aku Louhimiehen elokuvaan Odotus, mikä pohjautuu Papin rouvaan.

https://www.episodi.fi/elokuvat/odotus/

Panu, 1897 

 

Virittelyä


Panun alatosikko on Kuvauksia kristinuskon ja pakanuuden lopputaistelusta Suomessa. Vastaako romaani kysymykseen, kumpi voitti tässä taistelussa?

Panu liittyy selvästi 1890-luvun karelianismin. Miten tämä näkyy romaanissa?

Miten kalevalainen mytologia ja historiallinen kerronta on sovitettu yhteen romaanissa?

Panu on jäänyt aika vähälle huomiolle moniin muihin Ahon romaaneihin verrattuna, vaikka aikanaan se otettiin erittäin hyvin vastaan. Puhutteleeko Panu tämän ajan lukijaa? Voisiko sitä lukea esimerkiksi fantasiakirjallisuutena?


Keskustelua romaanista

Panu kertoo kahden aatteen törmäyksestä. Romaanissa pakanuus henkilöidään nimihenkilöön Panuun ja kristinusko Martti-pappiin. Miten nämä henkilöt eroavat toisistaan? Mitä samanlaisia piirteitä heillä on?

Mikä merkitys luonnonkuvauksilla on romaanissa? Miten panulaiset kokevat luonnon?

Miten romaanissa kuvataan kirkon toimintaa? Miten se vertautuu panulaiseen uskonnon harjoittamiseen?

Romaani sisältää pienen onnettoman rakkauskertomuksen. Mikä merkitys sillä on tarinan kannalta?

Minkälainen on isän ja pojan, Panun ja Joukon, suhde?

Jouko joutuu käymään läpi suuria ajattelun ja tapojen muutoksia romaanissa. Miten Jouko rakentaa uutta maailmankatsomustaan? Mitkä asiat muodostavat hänen elämänvahvuutensa?

Miksi Panu tuhoutuu? Olisiko tuho voinut olla vältettävissä?

Minkälainen on Jorman maailmankatsomus? Miten se poikkeaa esimerkiksi muiden panulaisten maailmankatsomuksesta?

Kuka tai ketkä ovat lopulta tarinan selviytyjiä? Miksi juuri he?


Väitteitä

Panu edustaa romaanissa pahuutta, Martti hyvyyttä.

Panu tuhoutuu, koska uskoo sokeasti omaa asiaansa pystymättä ajattelemaan laajemmin.

Panu ja Martti ovat pelkkiä arkkityyppejä, eivät eläviä henkilöhahmoja.

Naisten rooli romaanissa on olematon, vain miehet toimivat.

Jouko on tarinan ainoa aidosti myönteinen hahmo.

Kevät ja takatalvi, 1906 

Virittelyä
 
Kevät ja takatalvi on aateromaani. Siinä puhutaan uskonnosta, sivistyksen merkityksestä ja kansallisesta kulttuurista. Minkälaiset aatteet 2020-luvun Suomessa puhuttavat?

Ahon romaanissa Antero Hagmanin esikuvia ovat mm. Elias Lönnrot ja J. V. Snellman. Ketkä ovat nykyajan ihanteita? Minkälaisia arvoja nuoret tavoittelevat?
 
Keskustelua romaanista
 
Teos rakentuu monenlaisten jännitteiden varaan. Mitkä aatteet ja ketkä henkilöistä ovat vastakkain?

Antero käy romaanin tapahtumien kuluessa läpi vahvoja tunteita. Minkälaiset asiat ja ilmiöt häntä liikuttavat?

Minkälaista on romaanissa kuvattu herännäisyys? Palauttakaa mieleenne rovastin jumalanpalveluksessa (luku 12) pitämä saarna ja Helanderin puhe. Minkälaisia ristiriitoja kirkon sisällä on? (Paavo Ruotsalaisen opista myös Takatalven luku 16.)

Minkälaista on Kontolan pappilan elämä?

Minkälainen on Karoliinan ja Anteron suhde (esim. luvut 18 ja 22?)? Minkälaisia piirteitä sisaren tapaaminen tuo esiin Anterosta?

Kevät ja takatalvi on myös Anteron kehitysromaani. Minkälainen muutos hänessä tapahtuu?
 
Väitteitä
 
Aho pilkkaa laamannia, laamannitarta (luku 13) ja sivistyneistön tapoja.

Kaikkein ajankohtaisinta Ahon romaanissa on Karoliinan ja Handolinin avioliiton kuvaus: edelleen monet naiset suostuvat miehensä alistamiksi.

Kevät ja takatalvi on enemmän kulttuurihistorian oppikirja kuin kiinnostava romaani.
 

Juha, 1911 

 

Virittelyä


Juha on kolmiodraama. Mitä muita saman aihepiirin romaaneja ja elokuvia tulee mieleenne?

Onko Juha tyypillinen kolmiodraama? Miten se poikkeaa lajin muista edustajista?

 

Keskustelua romaanista


Miksi Marja lähtee Shemeikan mukaan?

Minkälaista rakkautta romaanissa on, vai onko siinä todellista rakkautta ollenkaan?

Kumman puolella myötätuntonne on: Juhan vai Marjan? Miksi?

Minkälaisia yhtymäkohtia voi löytää Marjan asemasta nykyajan maahanmuuttajiin?

Minkälaisia ovat meidän aikamme Shemeikat? Miten he käyttäytyvät?

Keskustelkaa romaanin loppuratkaisusta: onko se odotettavissa? Miten muuten Aho olisi voinut päättää romaanin?

Miten Marjan ja lapsen käy loppuratkaisun jälkeen?

Minkälaisiin muihin ympäristöihin romaanin voisi sijoittaa kuin Ahon valitsemaan? Miten Karjalan vaarat ja kosket kuvaavat tapahtumia: minkälaista lisäarvoa ne tuovat tulkintaan?

Miten kuvailette romaanin kieltä?

Miksi Juha innostaa yhä uusiin tulkintoihin niin teatterin kuin elokuvan ammattilaisia?

 

Väitteitä


Juha teki väärin, kun meni naimisiin kasvattityttönsä kanssa.

Jos Shemeikka ei olisi ilmestynyt paikalle, Marjan ja Juhan avioliitto olisi ollut onnellinen.

Jos Juhan sukulaiset, viranomaiset ja Kaisa olisivat tukeneet Juhaa, romaani olisi päättynyt toisin.

Suurin syypää oli Juhan äiti.